Biztonsági tájékoztatás a költségmegosztott repülésekről

A költségmegosztott repülésekre vonatkozó biztonsági szabályok nem annyira szigorúak, mint a kereskedelmi célú légi járatok esetében. Ez azt jelenti, hogy nagyobb kockázatot vállalnak, mintha egy kereskedelmi légitársaságtól vennének jegyet, amire sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak: ahol a légi jármű, a pilóta, valamint az üzemeltető, folyamatos ellenőrzések és a hatóság szigorú felügyeleti szabályainak hatálya alá tartoznak, beleértve a rendőrségi felügyeletet és az utasbiztonsági ellenőrzést is. Ugyanakkor a kereskedelmi célú légi járatokkal ellentétben, a kisgépes légiközlekedés repüléseinek kockázati szintje hasonló, a közúti közlekedésben tapasztalt kockázati szinttel, így közel azonos kockázati szinttel repülhetnek, mint ahogy a közúti közlekedésben utaznak.

Pilóták magatartási kódexe:

(1) A pilóta az egyetlen, aki jogosult a repülés végrehajtására és a repüléssel kapcsolatos döntések meghozatalára. Más emberek jelenléte sosem szabad, hogy bármilyen módon nyomást gyakoroljon a pilótára, a repülés végrehajtása során, mert a pilóta az egyetlen, aki tudja, hogyan repülje biztonságosan a légi járművet. Az utasok tájékoztatva kell, hogy legyenek a járat esetleges törlésének lehetőségéről, bármikor, bármilyen indokkal.

(2) A nem kereskedelmi jellegű kisgépes repülésben, a kis géppel végrehajtott repülések során bekövetkező balesetek elsődleges kiváltó oka, a rossz időjárási körülmények. Az időjárási viszonyok gyorsan változhatnak, ennek következtében a pilóta lemondhatja repülést. Ezért a tényleges repülést megelőzően, a pilótának tájékoztatnia kell az utasát az időjárás előre jelzésről, a repülés megvalósíthatóságának szempontjából. Az utas jelenléte és elvárásai nem szabad, hogy befolyásolják a pilótát a döntéshozatalban.

(3) A pilóta bármikor, bármilyen okból (biztonság vagy üzemelés) indoklás nélkül megtagadhatja az utasok fedélzetre vételét.

(4) Az EU biztonsági szabályzata a magánszemélyek számára csak akkor engedélyezi a költségmegosztásos repülést, ha a közvetlen költség (a repüléshez közvetlenül kapcsolódó költség, pl:. üzemanyag, reptéri díjak, repülőgép bérleti díja) megoszlik az összes fél között, beleértve a pilótát is. A költségmegosztásos repülések nem tartalmazhatnak profit elemet. Amennyiben a repülés az EU biztonsági szabályzata szerint nem költségmegosztásos, a repülés kereskedelmi járatnak minősül, és a kereskedelmi eljárást kell alkalmazni.

(5) A repülés előtt a pilótának mindig jeleznie kell, a költségmegosztott repüléshez használt repülőgép típusát. Ha a repülőgép típusa megváltozik, a pilótának tájékoztatnia kell az utast a változásról.

(6) • A költségmegosztásos repülés lebonyolítása a pilóta kizárólagos felelősségi körébe tartozik a nem-kereskedelmi célú, könnyű gépes és magánpilótával ellátott járatokra vonatkozó szabályzat szerint. Szintén a pilóta felelőssége biztosítani, hogy a repülőgép rendelkezik megfelelő felelősség biztosítással. A pilótának tájékoztatnia kell az utasokat, miszerint a fedélzeten nincs mosdó.

Utasok magatartási kódexe:

(1) Minden esetben követni kell a pilóta utasításait. A pilóta az egyetlen döntéshozó a repülőgépen, Ő a repülőgép parancsnok. Indulás előtt, a pilóta bármikor dönthet a repülés elhalasztásáról. Repülés közben a járat utasainak tartózkodniuk kell a pilóta döntéseinek bírálatától, valamint a pilóta figyelme nem vonható el a repülőgép biztonságos vezetésétől.

(2) Tiszteletben kell tartani, a pilóta időjárási kockázattal kapcsolatos döntését. A pilóta szakszolgálati engedélyének megszerzése részeként, képzésben részesültek az időjárásról, valamint, az időjárás változás következményei által kialakuló helyzetekről. A legtöbb pilóta csak látás szerint, s ennek megfelelő időjárásban repülhet, a VFR (Látás szerinti Repülési Szabályok) képzése szerint. Néhány pilótának van IFR (Műszer Repülési Szabályok) minősítése, és nem vizuális időjárási viszonyok között is repülhet. Mind a VFR, mind az IFR pilóta döntése a repülés végrehajtása, valamint az útvonal repülés közben vagy épp repülés előtt történő megváltoztatása, melyet tiszteletben kell tartani. Az utasnak soha nem szabad megkísérelnie a pilótát meggyőzni, hogy másképp döntsön, mert ezzel veszélyezteti az utasok és a pilóta életét.

(3) Tartsa be a maximálisan megengedett poggyász súlyt. A repülőgép, nagyon érzékeny a súly és súlypont változásokra. A pilóta számításba veszi az utasok által közölt súly adatokat magukról és poggyászaikról, hogy kiszámolja a repülőgép tömegközéppontját. Ezért szükséges hogy az utasok tiszteletben tartsák a pilóta által engedélyezett maximum súly értékeket és ne mozgassák poggyászaikat repülés közben. Szükséges hogy az utasok repülés előtt pontos súly adatokat közöljenek, valamint jelezzék a pilótának, ha ezekben változás történt.

(4) Tilos az illegális vagy veszélyes áruk szállítása. Az utasnak tilos illegális vagy veszélyes árut a fedélzetre vinniük. Ha az utasnak kétségei vannak, a szállított áru veszélyes természetéről, akkor az utasnak tájékoztatnia kell a pilótát, aki eldönti, hogy az áru a fedélzetre vihető-e vagy sem. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utasok csomagjait, megtagadhatja fedélzetre vételét. Ha a pilóta azt tapasztalja, hogy az utas veszélyes árut szállít, és erről őt nem tájékoztatták, a pilóta megtagadhatja az utas a fedélzetre vételét.

(5) Legyen időben a megbeszélt helyszínen. A repülés megtervezésekor, a pilóta figyelembe veszi a tervezett indulási és érkezési időt, valamint a várható időjárási viszonyokat. Ezért a pilótának képesnek kell lennie a tervezett időben történő felszállásra. A pontos érkezésre vonatkozó bizonytalanság esetén az utasoknak tájékoztatniuk kell a pilótát.

(6) Az utas a felszállás előtt bármikor lemondhatja a repülést.

(7) Biztonsági szabályok. Az utasoknak be kell tartaniuk a következő alapvető biztonsági alapelveket.

I. Tartózkodjon a dohányzástól a repülés közben, különösen, ha a pilóta erre kéri.

II. Az utasoknak soha nem szabad megérinteniük a műszereket és a kormányszerveket, mivel ez balesethez vezethet.

III. Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta használja a rádiót, valamint fel- és a leszállást közben.

IV. Az utasok nem nyúlhatnak az ajtózárhoz, ha a pilóta nem utasította őket erre.

V. Az utasoknak tartózkodniuk kell pszichoaktív anyagok használatától, beleértve az alkoholt, a repülést megelőzően vagy az alatt.