EASA European Union Aviation Safety Agency

EASA SZABÁLYZAT

Elfogadott és hitelesített EASA szabályzat

Külső hatósági szabályzat
Járatműködés részlege
eAP szám: 005-2017
eAP cím: Költségmegosztott járatok meghatározása

Szabályzat a könnyű légi járművekkel nem kereskedelmi jellegű általános légi járatok biztonságának előmozdítása érdekében

Preambulum


A jelen Szabályzat kidolgozása az Európai Repülésbiztonsági ügynökséggel (továbbiakban: EASA) együttműködve történt, melynek célja a könnyű nem-kereskedelmi Általános repülési (GA) járatok biztonságának elősegítése. A jelen szabályzat aláírásával a repülésmegosztó platform elkötelezi magát az alább bemutatott alapelvek, felelősségi körök és értékek mellett. Sajátos esetben a repülésmegosztó platform a következők mellett kötelezi el magát:

1. cikkely
Az utasok tájékoztatása a különböző biztonsági szintekről a könnyű nem-kereskedelmi Általános repülési járatok vonatkozásában, a kereskedelmi légi szállítási műveletekkel történő összehasonlításban.

2. cikkely
A biztonságra hangsúlyt helyező viselkedési szabályzat terjesztése a pilóták és az utasok körében.

3. cikkely
A pilóták ellátás az ellenőrző listákkal, tájékoztatással és konzultációval a biztonságot érintő legjobb gyakorlat kérdésében.

4. cikkely
Az utasok ellátása a pontos és jelentőségteljes információval az általuk használt repülőgép típusát és a pilóta tapasztalatát és képestését illetően.

5. cikkely
Online fórum biztosítása a biztonsági legjobb gyakorlatnak a GA pilóta közösségben történő terjesztéséhez.

6. cikkely
Adatgyűjtés a repülésekről, repülőgépekről és a pilóta profilokról, valamint ezen adatok megosztása az EASA-val és az illetékes nemzeti hatóságokkal.

7. cikkely
Évente találkozó megvalósítása az EASA-val és az illetékes nemzeti hatóságokkal, melynek célja a Szabályzat bevezetésének áttekintése

8. cikkely
A jelen Szabályzat mellékletében bemutatott részletes elemek bevezetése

9. cikkely
A jelen szabályzat publikálása a platform weboldalán
Kiegészítés a Biztonsági szabályzathoz
Az 1. cikkellyel kapcsolatban

A következő információt az összes utas számára elérhetővé kell tenni:

„Ön nemsokára egy költségmegosztott könnyű repülőgépes járatra végez foglalást. Tudnia kell, miszerint a költségmegosztott repülések biztonsági szabályai nem annyira szigorúak, mint a kereskedelmi légiszállítók szabályai. Ez azt jelenti, hogy a költségmegosztott járatok esetében több kockázat jelentkezik a kereskedelmi járat működtetőjétől történő jegyvásárláshoz képest, ahol a szabályok sokkal szigorúbbak, és ahol a repülőgép, a pilóták és a kezelő rendszeres hatósági ellenőrzésen esik át, és szigorú szabályoknak kell megfelelniük.

A kereskedelmi utasszállító járatokhoz képest az Általános repüléseknél jelentkező kockázati szintek összehasonlíthatók a közúti szállításnál jelentkező kockázati szintekkel.”

A 2. cikkellyel kapcsolatban

A pilótákra vonatkozó magatartási szabályzat kerül kiadásra, és a következő elemeket tartalmazza:
• A pilóta az egyedüli személy, aki a járattal és a repülőgéppel kapcsolatban döntéseket hozhat. Másoknak a fedélzeten történő jelenléte sohasem jelenthet bizonyos nyomást a pilóta számára a gép irányítását illetően, mert ő az egyedüli személy, aki tudja, hogyan kell a gépet biztonságosan irányítani. Az utas tájékoztatást kap a járat esetleges és valamilyen okból történő törléséről.
• A rossz időjárás képezi a nem kereskedelmi Általános repülési járatok könnyű gépei baleseteinek elsődleges okát. Az időjárás gyorsan változik, ennek eredményeképpen a pilóta törölheti a járatot. Ezért a tényleges repülés előtt a pilótának tájékoztatnia kell az utast az időjárási körülményekről és a repülés teljesíthetőségéről. Az utasnak a repülés napján történő megjelenése és a repülés megvalósulására vonatkozó elvárásai nem befolyásolhatják a pilóta törlési döntését.
• A pilóta (biztonsági vagy működési okból) és indoklás nélkül megtagadhatja az utasnak a fedélzetre történő lépését.
• Az EU biztonsági szabályzata a magánszemélyek számára csak akkor engedélyezi a költségmegosztásos repülést, ha a közvetlen költség (ti. a repüléshez közvetlenül kapcsolódó költség, p. üzemanyag, reptéri díjak, repülőgép bérleti díja) megoszlik az összes fél között, beleértve a pilótát is. A költségmegosztásos repülések nem tartalmazhatnak profit elemet. Amennyiben a repülés az EU biztonsági szabályzata szerint nem költségmegosztásos, a repülés kereskedelmi járatnak minősül, és a kereskedelmi eljárást kell alkalmazni.
• A repülés előtt a pilótának mindig pontosítania kell a költségmegosztásos repülésre használt repülőgép típusát.
• Amikor a repülőgép típusa és modellje megváltozik, a pilótának tájékoztatnia kell az utast a változásról.
• A költségmegosztásos repülés lebonyolítása a pilóta kizárólagos felelősségi körébe tartozik a nem-kereskedelmi célú, könnyű gépes és magánpilótával ellátott járatokra vonatkozó szabályzat szerint. Szintén a pilóta felelőssége biztosítani, hogy a járat utasos repülésre alkalmas biztosítással rendelkezzen.
• A pilótának tájékoztatnia kell az utasokat, miszerint a fedélzeten nincs mosdó.

A pilótának tudomásul kell vennie a magatartási szabályzatot

Kiadásra kerül egy utasokra vonatkozó magatartási szabályzat, amely a következő elemeket tartalmazza:
* A pilóta utasításainak betartása
Fontos annak megértése, miszerint a repülőgépen a pilóta az egyedüli döntéshozó, és ő a felelős pilóta. Felszállás előtt a pilóta bármikor dönthet a repülés törléséről. A repülés alatt az utasok nem tehetnek megjegyzéseket a pilóta döntéseire, nem vonhatják el a pilóta figyelmét a repülőgép biztonságos irányításáról.
* A pilótának az időjárási veszélyekre vonatkozó döntéseinek tiszteletben tartása
A pilótaengedély részeként a magánpilóták képzésen vettek részt az időjárási körülmények és a rosszabbodó időjárás következményeinek témakörében. A legtöbb pilóta csak megfelelő (vizuális) időjárási feltételek között repülhet, a VFR (Visual Flight Rules – látási-repülési szabályok) képzés részeként. Néhány pilóta IFR (Instrument Flight Rules – Készülék-repülési szabályok) képesítéssel rendelkezhet, és nem jó látási feltételek mellett is repülhetnek. Minden esetben tiszteletben kell tartani a VFR és az IFR pilótáknak a repülésre, a repülés közbeni eltérésekre vagy a nem repülésre vonatkozó döntéseit. Az utas sohasem kísérelheti meg rábeszélni a pilótát a repülésre, ha a pilóta eltérően döntött, nem veszélyeztetheti az utast és a pilótát.
* A maximálisan megengedhető csomagsúly szabály betartása
A könnyű repülőgép nagyon érzékeny a súlyváltozásra. A súlypont meghatározásához a pilóta figyelembe veszi az utasok által közölt súlyt, a személyekre és a csomagokra vonatkozóan egyaránt. Ezért kötelező, hogy az utasok tartsák tiszteletben a pilóta által közölt maximális súlyhatárt, és a csomagjukat nem mozgathatják a repülés alatt. Mindezek miatt a felszállás előtt az utasoknak pontosan kell közölniük a súlyt, és tájékoztatniuk kell a pilótát az esetleges változásról.
* Tilos az illegális vagy veszélyes anyagok szállítása
Az utas sohasem vihet magával illegális vagy veszélyes anyagokat. Amennyiben az utas részéről kétely merül fel a szállított anyagok veszélyességével kapcsolatban, az utasnak tájékoztatnia kell a pilótát, és ki kell kérnie a véleményét a szállítás lehetőségéről. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utas csomagját, és megtagadhatja az utas szállítását. Amennyiben a pilóta szerint az utasnál veszélyes anyag található, és a pilóta erről nem kapott tájékoztatást, a pilóta megtagadhatja a fedélzetre lépést.
* Mindig legyen pontos
A repülés megtervezésekor a pilóta figyelembe veszi a felszállás és érkezés tervezett idejét valamint a várható időjárási körülményeket. Ezért a pilótának képesnek kell lennie a tervezett időben történő felszállásra. A pontos érkezésre vonatkozó bizonytalanság esetén az utasoknak tájékoztatniuk kell a pilótát.
* Az utas részéről, a repülés előtt történő lemondás
Az utas a felszállás előtt bármikor lemondhatja a repülést.
* Biztonsági szabályok
– Az utasok kötelesek betartani a következő alapvető biztonsági alapelveket:
– A repülés alatt ne dohányozzanak, ha a pilóta erre kéri őket
– Az utasok sohasem érhetnek hozzá a készülékekhez és iránytó eszközökhöz, mivel ez balesethez vezethet
– Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta a rádiót használja, vagy a felszállás és landolás alatt. Az utasok nem érhetnek hozzá az ajtó zárjához, ha a pilóta erre nem kérte őket
– A repülés előtt vagy alatt az utasok nem használhatnak pszichoaktív anyagokat, beleértve az alkoholt és kábítószert

Az utasnak tudomásul kell vennie a magatartási szabályzatot

A 3. cikkellyel kapcsolatban:

A repülés előtt a pilótáknak érdemes ellenőrző listát használniuk, mely legalább a következő elemeket tartalmazza.

A pilóta ellenőrző listája
– Megbizonyosodott arról, hogy a fedélzeten megtalálható a sürgősségi és túlélési felszerelés listája (lásd a 865/2012-es számú EU szabályzat NCO GEN 130-as rendelkezését), mely alkalmas a mentési és koordinálási központokkal történő azonnali kommunikációra?
– Ellenőrizte-e, hogy a repülőgépre vonatkozó dokumentáció frissítésre került-e?
– Tartott-e utas tájékoztatást a repülés előtt?
– Elvégezte-e a súly és egyensúly/teljesítmény számítást?
– Hozzáférhető-e az elsősegély készlet, és frissítve van-e?

A pilóta részletes útmutatást kap az utaskezelésről. A továbbiakban egy példa található:
* Közvetlenül a befoglalás után
– Lépjen kapcsolatba az utassal telefonon / chaten, hogy megismerkedjenek
– Magyarázza el az utasnak a repülés valamilyen (időjárási vagy más) okból történő lemondásának kockázatát
– Adjon néhány tanácsot az utasnak a logisztikát illetően (napszemüveg, kiszállítás a reptérre, az utasok súlya, maximális poggyász, stb.)

* A repülés előtti napon
– Az utasok számára tartson időjárási tájékoztatót / törlés, ha szükséges
– Győződjön meg arról, hogy az utas ott lesz a reptéren
– Ismételje meg a logisztikai tanácsolat az utas felé (napszemüveg, kiszállítás a reptérre, az utasok súlya, maximális poggyász, stb.)

* A motor beindítása előtt
– Fordítson időt a tervezett útvonal térképen történő bemutatására
– Magyarázza el az utasnak, hogy mit tehet meg és mit nem (az alábbiakban egy utastájékoztatás látható)

* Utastájékoztatás: a repülőgépen
– Berendezés, biztonsági öv, ülőhely pozíciója, ajtók zárása és nyitása
– Készülékek és vezérlés: kormány, kormányrúd legyenek akadálymentesek (magyarázza el az utasoknak, hogy ne érjenek hozzájuk, és mindig hagyják azokat szabadon)
– Magyarázza el az utasoknak, hogy ne beszéljenek, amikor a pilóta a rádiót használja
– Magyarázza el, hogyan járjanak el, amikor vészhelyzetben landolnak
– Hogyan kell viselkedni stressz vagy rosszullét esetében, mit ne habozzon az utas elmondani a pilótának (a pilóta adjon át egy egészségügyi zacskót)
– Tanítsa meg az utast, hogyan vegyen részt a repülés biztonságának megőrzésében (elmondhatja az utasoknak, miben tudnak segíteni)

2018. június 30-ig a Platformon regisztrált összes pilótának részt kell vennie a kijelölt online képzésen

Pilóta képzése
Ezt a képzés az EASA fejleszti ki. és 2018. március 31-ig elérhetővé teszi. A képzés a következő 4 modult tartalmazza:
– 1-es MODUL: Kockázat és veszélyek ismerete
– 2-es MODUL: Utastájékoztatás és kommunikáció
– 3-as MODUL: Repülés előtti és repülés közbeni eljárások
– 4-es MODUL: Veszélyek és hibák kezelése (TEM) valamint egypilótás személyzettel bíró erőforrás menedzsment (SRM)

A 4. cikkellyel kapcsolatban

A platform a következő információt ellenőrzi, rögzíti és/vagy közli:
– A pilóta engedély és az egészségügyi tanúsítvány érvényességének ellenőrzése és rögzítése
– A pilóta teljes és legutóbbi (12 hónapos) tapasztalatának közlése a nyilvános profilján
– A pilóta képesítésének (engedély és fokozat) közlése a nyilvános profilján
– A repüléshez használt repülőgép és a repülőn töltött órák számának közlése
– A felhasználók nem publikus kommentjeinek rögzítése, valamit azok hozzáférhetővé tétele az érintett pilóta számára

Az 5. cikkellyel kapcsolatban

Lásd az 5. cikkelyben leírtakat

A 6. cikkellyel kapcsolatban

A következő információt kell rögzíteni és az EASA valamint a nemzeti illetékes hatóságok számára hozzáférhetővé tenni:
– A platformon megtett repülések száma
– A repülések időtartama
– Pilóták száma
– Utasok száma
– Az A-A helyi repülések száma és az A-B nagytávolságú navigációs repülések száma (abszolút és százalékos)
– A pilóták megoszlása a tapasztalat vonatkozásában (abszolút és százalékos)
– A pilóták megoszlása az engedélyek és képesítések vonatkozásában (abszolút és százalékos)
– A törölt repülések száma: a rossz időjárás miatt, a gép elérhetetlensége miatt

Be kell vezetni egy önkéntes repülés-figyelő programot

A pilótákat bátorítani kell, hogy vegyenek részt ebben a programban, és a programban résztvevők a platformon kerülnek beazonosításra. A program keretében a repülési naplók3 összegyűjtésre kerülnek a platform részéről, és elérhetővé válnak az EASA és az illetékes nemzeti hatóságok számára.

A 7. cikkellyel kapcsolatban
Az EASA éves találkozót szervez a jelen szabályzatot aláírókkal és az illetékes nemzeti hatóságokkal.

Az éves találkozó alatt

A platformok a következőt teszik:
– Megosztják a statisztikai adatokat
– Lejelentik a tudomásukra jutott szignifikáns biztonsági eseményeket
– Lejelentik a Szabályzat bevezetését

Az EASA a következőt teszi:
– Megosztja a biztonságra vonatkozó releváns információt a Platformokkal és az illetékes nemzeti hatóságokkal
– Frissíti a Platformokat a releváns biztonság-terjesztó anyagok publikálását illetően

Az EASA, az illetékes nemzeti hatóságok és a Platformok a következőt teszik:
– Megtárgyalják a Szabályzat folyamatos javítását

Biztonsági tájékoztatás a költségmegosztott repülésekről

A költségmegosztott repülésekre vonatkozó biztonsági szabályok nem annyira szigorúak, mint a kereskedelmi célú légi járatok esetében. Ez azt jelenti, hogy nagyobb kockázatot vállalnak, mintha egy kereskedelmi légitársaságtól vennének jegyet, amire sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak: ahol a légi jármű, a pilóta, valamint az üzemeltető, folyamatos ellenőrzések és a hatóság szigorú felügyeleti szabályainak hatálya alá tartoznak, beleértve a rendőrségi felügyeletet és az utasbiztonsági ellenőrzést is. Ugyanakkor a kereskedelmi célú légi járatokkal ellentétben, a kisgépes légiközlekedés repüléseinek kockázati szintje hasonló, a közúti közlekedésben tapasztalt kockázati szinttel, így közel azonos kockázati szinttel repülhetnek, mint ahogy a közúti közlekedésben utaznak.

Pilóták magatartási kódexe:

(1) A pilóta az egyetlen, aki jogosult a repülés végrehajtására és a repüléssel kapcsolatos döntések meghozatalára. Más emberek jelenléte sosem szabad, hogy bármilyen módon nyomást gyakoroljon a pilótára, a repülés végrehajtása során, mert a pilóta az egyetlen, aki tudja, hogyan repülje biztonságosan a légi járművet. Az utasok tájékoztatva kell, hogy legyenek a járat esetleges törlésének lehetőségéről, bármikor, bármilyen indokkal.

(2) A nem kereskedelmi jellegű kisgépes repülésben, a kis géppel végrehajtott repülések során bekövetkező balesetek elsődleges kiváltó oka, a rossz időjárási körülmények. Az időjárási viszonyok gyorsan változhatnak, ennek következtében a pilóta lemondhatja repülést. Ezért a tényleges repülést megelőzően, a pilótának tájékoztatnia kell az utasát az időjárás előre jelzésről, a repülés megvalósíthatóságának szempontjából. Az utas jelenléte és elvárásai nem szabad, hogy befolyásolják a pilótát a döntéshozatalban.

(3) A pilóta bármikor, bármilyen okból (biztonság vagy üzemelés) indoklás nélkül megtagadhatja az utasok fedélzetre vételét.

(4) Az EU biztonsági szabályzata a magánszemélyek számára csak akkor engedélyezi a költségmegosztásos repülést, ha a közvetlen költség (a repüléshez közvetlenül kapcsolódó költség, pl:. üzemanyag, reptéri díjak, repülőgép bérleti díja) megoszlik az összes fél között, beleértve a pilótát is. A költségmegosztásos repülések nem tartalmazhatnak profit elemet. Amennyiben a repülés az EU biztonsági szabályzata szerint nem költségmegosztásos, a repülés kereskedelmi járatnak minősül, és a kereskedelmi eljárást kell alkalmazni.

(5) A repülés előtt a pilótának mindig jeleznie kell, a költségmegosztott repüléshez használt repülőgép típusát. Ha a repülőgép típusa megváltozik, a pilótának tájékoztatnia kell az utast a változásról.

(6) • A költségmegosztásos repülés lebonyolítása a pilóta kizárólagos felelősségi körébe tartozik a nem-kereskedelmi célú, könnyű gépes és magánpilótával ellátott járatokra vonatkozó szabályzat szerint. Szintén a pilóta felelőssége biztosítani, hogy a repülőgép rendelkezik megfelelő felelősség biztosítással. A pilótának tájékoztatnia kell az utasokat, miszerint a fedélzeten nincs mosdó.

Utasok magatartási kódexe:

(1) Minden esetben követni kell a pilóta utasításait. A pilóta az egyetlen döntéshozó a repülőgépen, Ő a repülőgép parancsnok. Indulás előtt, a pilóta bármikor dönthet a repülés elhalasztásáról. Repülés közben a járat utasainak tartózkodniuk kell a pilóta döntéseinek bírálatától, valamint a pilóta figyelme nem vonható el a repülőgép biztonságos vezetésétől.

(2) Tiszteletben kell tartani, a pilóta időjárási kockázattal kapcsolatos döntését. A pilóta szakszolgálati engedélyének megszerzése részeként, képzésben részesültek az időjárásról, valamint, az időjárás változás következményei által kialakuló helyzetekről. A legtöbb pilóta csak látás szerint, s ennek megfelelő időjárásban repülhet, a VFR (Látás szerinti Repülési Szabályok) képzése szerint. Néhány pilótának van IFR (Műszer Repülési Szabályok) minősítése, és nem vizuális időjárási viszonyok között is repülhet. Mind a VFR, mind az IFR pilóta döntése a repülés végrehajtása, valamint az útvonal repülés közben vagy épp repülés előtt történő megváltoztatása, melyet tiszteletben kell tartani. Az utasnak soha nem szabad megkísérelnie a pilótát meggyőzni, hogy másképp döntsön, mert ezzel veszélyezteti az utasok és a pilóta életét.

(3) Tartsa be a maximálisan megengedett poggyász súlyt. A repülőgép, nagyon érzékeny a súly és súlypont változásokra. A pilóta számításba veszi az utasok által közölt súly adatokat magukról és poggyászaikról, hogy kiszámolja a repülőgép tömegközéppontját. Ezért szükséges hogy az utasok tiszteletben tartsák a pilóta által engedélyezett maximum súly értékeket és ne mozgassák poggyászaikat repülés közben. Szükséges hogy az utasok repülés előtt pontos súly adatokat közöljenek, valamint jelezzék a pilótának, ha ezekben változás történt.

(4) Tilos az illegális vagy veszélyes áruk szállítása. Az utasnak tilos illegális vagy veszélyes árut a fedélzetre vinniük. Ha az utasnak kétségei vannak, a szállított áru veszélyes természetéről, akkor az utasnak tájékoztatnia kell a pilótát, aki eldönti, hogy az áru a fedélzetre vihető-e vagy sem. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utasok csomagjait, megtagadhatja fedélzetre vételét. Ha a pilóta azt tapasztalja, hogy az utas veszélyes árut szállít, és erről őt nem tájékoztatták, a pilóta megtagadhatja az utas a fedélzetre vételét.

(5) Legyen időben a megbeszélt helyszínen. A repülés megtervezésekor, a pilóta figyelembe veszi a tervezett indulási és érkezési időt, valamint a várható időjárási viszonyokat. Ezért a pilótának képesnek kell lennie a tervezett időben történő felszállásra. A pontos érkezésre vonatkozó bizonytalanság esetén az utasoknak tájékoztatniuk kell a pilótát.

(6) Az utas a felszállás előtt bármikor lemondhatja a repülést.

(7) Biztonsági szabályok. Az utasoknak be kell tartaniuk a következő alapvető biztonsági alapelveket.

I. Tartózkodjon a dohányzástól a repülés közben, különösen, ha a pilóta erre kéri.

II. Az utasoknak soha nem szabad megérinteniük a műszereket és a kormányszerveket, mivel ez balesethez vezethet.

III. Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta használja a rádiót, valamint fel- és a leszállást közben.

IV. Az utasok nem nyúlhatnak az ajtózárhoz, ha a pilóta nem utasította őket erre.

V. Az utasoknak tartózkodniuk kell pszichoaktív anyagok használatától, beleértve az alkoholt, a repülést megelőzően vagy az alatt.